Vi erbjuder helhetslösningar, från utredning och åtgärdsutförande till återställning. Vid nyuppbyggnad använder vi oss av kvalitétsäkrade underentreprenörer som är specialister på det de gör, precis som vi är specialister på utredning och åtgärdsarbete. Vi tar ett totalansvar för hela processen.
 

Struktursanerings starka sida är att finna problemet och genomföra den långsiktigt bästa lösningen.

Vart är problemet, hur stort är det, varför har problemet uppstått och hur löser vi det? Dessa fyra

frågor skapar vår utgångspunkt för våra arbeten.

 

Vi arbetar inom två specialistområden - byggnadstekniska utredningar samt med Sanering/Åtgärd av byggnadstekniska problem. Vi ser det som en tillgång för våra kunder då dessa två delar samverkar på ett mycket bra sätt.
Detaljer om våra tjänster finner du i menyn till höger.